Nieuws 2021

Geplaatst op

Al meer dan een jaar beheerst het coronavirus ons doen en laten. Al die tijd hebben we te maken gehad met beperkingen. Gelukkig biedt het moestuincomplex ons de ruimte om ons volop met onze moestuinhobby bezig te houden zonder dat we heel veel last van die beperkingen hebben. En zo hebben het afgelopen jaar veel tuiniers redelijk onbezorgd en met veel plezier in hun tuin kunnen werken.

Maar ook aan onze moestuin gaat corona natuurlijk niet helemaal ongemerkt voorbij. Het was en is nog steeds erg belangrijk om ons te houden aan de landelijke regels, zoals het houden van voldoende afstand tot elkaar. Niet alleen in ons eigen belang, maar ook in het belang van onze mede-tuiniers.

De onderhoudswerkzaamheden aan het terrein, waarvoor wij als leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn, hebben wij het afgelopen jaar op een wat andere manier vorm moeten geven dan we via de gezamenlijke werk-dagdelen gewend waren; voorlopig zal dit nog wel even zo voortduren.

Ook in het nieuwe tuinseizoen houden we jullie op de hoogte van wat wel en niet mogelijk is. Via ledenmails, de nieuwsbrieven en deze website. Hopelijk kunnen we binnen niet al te lange tijd weer gaan denken aan een gezamenlijk feest.

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via moestuin.de.moesakker@gmail.com

Nieuwsbrief voorjaar 2021

Geplaatst op

Beste tuiniers,
Een nieuw tuinjaar is gestart. Voor ieder nog de beste wensen. En vooral:
een gezond 2021 waarin we hopelijk meer en nabij contact mogen hebben.
De tuintjes liggen op moment van dit schrijven onder een pak sneeuw en
ijzig koude wind. Dit is een extra nieuwsbrief om ook koning winter op de
Moesakker te laten zien. Denk de kou en straffe wind er maar bij. Onder de
laag sneeuw ligt de bodem te wachten op onze zaai-activiteiten.
Een goed, vruchtbaar en gezellig tuinjaar toegewenst.

Lees deze nieuwsbrief hier verder

Nieuwsbrief 24 mrt/2020

Geplaatst op

Beste tuiniers,

Eerst het leuke nieuws; in de bijlage vinden jullie de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Met daarin informatie rondom bestuurszaken maar ook een artikel over vruchtwisseling en een lekker recept. Veel leesplezier gewenst! 

We leven op dit moment in een vreemde nieuwe werkelijkheid. Het coronavirus brengt veel veranderingen in ons dagelijks leven. En tegelijkertijd begint de lente! De afgelopen week werd er druk gewerkt in de moestuinen. En gezwaaid naar elkaar.

Het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen die daarbij horen hebben ook gevolgen voor onze werkdagen en onze aanwezigheid op de tuin. We kunnen voorlopig geen gezamenlijke werkdagen houden. De werkochtenden van 5 april en 9 mei zijn geannuleerd. Ook NL Doet is vervallen op 14 maart. De nieuwe datum voor NL Doet is 3 oktober.

Wij dringen erop aan dat iedereen de door de overheid gegeven richtlijnen strikt in acht neemt.

Niet alleen voor je eigen veiligheid maar ook rekening houdend met onze meer kwetsbare leden.

Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn m.b.t. Corona en de genomen maatregelen, laat het ons dan weten.

We doen ons best het voor iedereen zo prettig mogelijk te maken gezien de omstandigheden. Als je vragen hebt neem dan contact met ons op via moestuin.de.moesakker{at}gmail.com

Hartelijke groet, namens het bestuur, Esther Moors

Link naar Nieuwsbrief 24 maart 2020