Nieuwe data

Eerste inzameling voor de Voedselbank
Donderdag 26 mei

Volgende (na)schouw
Woensdag 8 juni en 22 juni

Oogstfeest-fair
Zaterdag 3 september

Mail m.b.t. de werkdagen: werkdagenmoesakker@gmail.com

Schouw

Maandag 25 april is de eerste schouw van 2022!

Algemene ledenvergadering op 22 maart 2022

De eerstvolgende algemene ledenvergadering van De Moesakker vindt plaats op dinsdag 22 maart 2022. Dit keer op een andere locatie dan gewoonlijk: het gebouwencomplex Nieuw Salem aan De Lei 86 in Driebergen; de ingang bevindt zich aan de achterkant van de Hoofdstraatkerk.
De agenda en de vergaderstukken worden uiterlijk 1 maart aan de leden toegestuurd.