Datum ALV 2023

De eerstvolgende ALV staat gepland op woensdag 12 april 2023 in Nieuw Salem.

De stukken worden rond 21 maart toegezonden.

Data van de schouw in 2023

Dit jaar heeft de schouwcommissie aan het begin van het jaar al de (na)schouwdata bekend gemaakt.

schouw 1:        22 maart         naschouw:       5 april

schouw 2:        21 juni             naschouw:       5 juli

schouw 3:        30 augustus    naschouw:       13 september

schouw 4:        11 oktober      naschouw:       25 oktober

Dank aan de schouwcommissie dat ze zo vroeg met deze data zijn gekomen!

Nieuwe data

Laatste inzameling voor de Voedselbank 3 november. De inzameling voor de Voedselbank wordt voor 2022 afgerond. De laatste inzameling is op donderdag 3 november. Misschien heb je nog boerenkool, palmkool of pompoenen? Leg ze in het bushokje!

Volgende (na)schouw
Woensdag 26 oktober en 9 november

Mail m.b.t. de werkdagen: werkdagenmoesakker@gmail.com

Schouw

De vierde en laatste (na)schouw is op 26 oktober en 9 november

De derde (na)schouw is op 31 augustus en 14 september

De tweede (na)schouw is op 8 juni en 22 juni

Maandag 25 april is de eerste schouw van 2022!

Algemene ledenvergadering op 22 maart 2022

De eerstvolgende algemene ledenvergadering van De Moesakker vindt plaats op dinsdag 22 maart 2022. Dit keer op een andere locatie dan gewoonlijk: het gebouwencomplex Nieuw Salem aan De Lei 86 in Driebergen; de ingang bevindt zich aan de achterkant van de Hoofdstraatkerk.
De agenda en de vergaderstukken worden uiterlijk 1 maart aan de leden toegestuurd.