Extra Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 september en borrel

Geplaatst op

Op zaterdag 11 september vindt er een extra Algemene Ledenvergadering plaats in het Rode Kruisgebouw, Dennenhorst 22A, van 14.00 – 16.00 uur. Inloop vanaf 13.45 uur.  Na afloop van de ledenvergadering is er vanaf 16.30 uur een borrel op het moestuincomplex.

De extra ledenvergadering is nodig vanwege technische storingen en tijdgebrek tijdens de vergadering van 17 juni, waardoor er geen gelegenheid was om zaken als de verenigingsfinanciën en het investeringsplan volledig te bespreken.

Algemene ledenvergadering 2021

Geplaatst op

De algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaats op 17 juni.
Vanwege de nog steeds geldende coronabeperkingen is er een beperkt aantal plaatsen aanwezig in onze vergaderlocatie. Daarom kunnen de leden ook digitaal aan de vergadering deelnemen.
De vergadering vindt plaats in het Rode Kruisgebouw, Dennenhorst 22A (inloop vanaf 19.45 uur) en via Microsoft Teams met toegestuurde link (digitale inloop van 19.30–19.50 uur; N.B.: na 19.50 is digitale inloop niet meer mogelijk!).

De vergadering start precies om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. In de zaal zullen alle stoelen op 1,5 meter afstand staan. Mondkapje is verplicht als je loopt, niet als je eenmaal zit. Er zijn schone mondkapjes en er is handgel aanwezig. De ramen zullen open staan om goed te kunnen ventileren.

In de zaal is beperkt plaats en vol is vol. Leden die zich voor de zaal aanmelden nadat deze ‘is volgeboekt’, kunnen de vergadering alleen nog digitaal bijwonen. Degenen die digitaal aan de vergadering (willen) deelnemen, krijgen van ons een link en uitleg toegestuurd.

Zowel voor het fysiek (in de zaal) als het digitaal (via internet) bijwonen van de vergadering is aanmelden verplicht. Dus zonder aanmelding kunnen leden de vergadering niet bijwonen!

Nieuws 2021

Geplaatst op

Al meer dan een jaar beheerst het coronavirus ons doen en laten. Al die tijd hebben we te maken gehad met beperkingen. Gelukkig biedt het moestuincomplex ons de ruimte om ons volop met onze moestuinhobby bezig te houden zonder dat we heel veel last van die beperkingen hebben. En zo hebben het afgelopen jaar veel tuiniers redelijk onbezorgd en met veel plezier in hun tuin kunnen werken.

Maar ook aan onze moestuin gaat corona natuurlijk niet helemaal ongemerkt voorbij. Het was en is nog steeds erg belangrijk om ons te houden aan de landelijke regels, zoals het houden van voldoende afstand tot elkaar. Niet alleen in ons eigen belang, maar ook in het belang van onze mede-tuiniers.

De onderhoudswerkzaamheden aan het terrein, waarvoor wij als leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn, hebben wij het afgelopen jaar op een wat andere manier vorm moeten geven dan we via de gezamenlijke werk-dagdelen gewend waren; voorlopig zal dit nog wel even zo voortduren.

Ook in het nieuwe tuinseizoen houden we jullie op de hoogte van wat wel en niet mogelijk is. Via ledenmails, de nieuwsbrieven en deze website. Hopelijk kunnen we binnen niet al te lange tijd weer gaan denken aan een gezamenlijk feest.

Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op via moestuin.de.moesakker@gmail.com